Jordmotel

Kun ren jord modtages

Dokument for jordflytning

Jordmotel

Dette skema SKAL udfyldes og fremsendes til info@mejdalent.dk
INDEN jorden læsses af, i modsat fald bliver man afvist og jorden skal fjernes fra pladsen igen.

Upload den udfyldte formular nedneunder.